Tieu Su Thanh Toma

WELCOME TO DA MINH TRE

HomeMembersAbout UsCalendarPicturesDMT ForumDominicanHoly SongsOther Links
 

 

 

VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ TIỂU SỬ TÔMA AQUINO

Thân gởi Quư Anh Chị Em Gia Đ́nh Họ Đa phần niên sử và cuộc đời Thánh Tôma Aquinô

 
 

Thánh Tôma sinh năm 1225 trong một gia đ́nh quư phái, tại Roccasecca nước Ư và đă trải qua những năm thiếu thời tại đan viện núi Caxinô. Đến tuổi thanh niên, người đă vào Ḍng Anh Em Thuyết Giáo tại thành Nêapôli, trái với ư của thân nhân. Người theo học tại những học viện lớn thời ấy như  Côlônia, Paris, Rôma, Nêapôli.

Người nổi tiếng về đời sống trong trắng, triệt để trung thành với kỷ luật tu tŕ. Người đă thể hiện sứ vụ riêng của Ḍng, tức là phục vụ Lời Chúa, trong tinh thần khó nghèo tự nguyện, qua việc bền bỉ nghiên cứu thần học, chuyên cần khám phá, say sưa chiêm niệm và thông truyền chân lư cho tha nhân.

Thế nên, người đă dốc toàn lực phục vụ Chân Lư, khao khát đạt đến Chân Lư, đón nhận Chân Lư bất cứ từ đâu đến, và nôn nóng chia sẻ Lời Chân Lư cho người khác. Người hết sức khiêm tốn và đầy t́nh người trong cách đối nhân sử thế. Người là một danh sư lỗi lạc về đạo lư, và là một nhà giảng thuyết đầy sức hấp dẫn khi tŕnh bày các chân lư Phúc Âm. Người đă để lại rất nhiều tác phẩm tŕnh bày sự khôn ngoan của Thiên Chúa cũng như của nhân loại. Những tác phẩm ấy cho thấy sự hài ḥa chặt chẽ giữa các chân lư mạc khải và chân lư tự nhiên.

Người rất sùng kính Chúa Cứu Thế, đặc biệt trong mầu nhiệm Khổ Nạn và Thánh Thể. Người đă soạn thảo kinh phụng vụ tán dương mầu nhiệm Thánh Thể. Với tâm t́nh con thảo, người cũng nhiệt thành tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa.

Người từ trần tại Fossanova, ngày 7-3-1274, trên đường đi dự Công đồng Lyon tại Pháp.

Đức Giáo Hoàng Gioan XXII đă tôn người lên bậc hiển thánh ngày 18-7-1323.

Ngày 11-5-1567, Đức Piô V đă tuyên phong người là vị tiến sĩ thứ năm của Giáo Hội. Ngày 4-8-1880 Đức Lêo XIII đă đặt người làm bổn mạng các đại học và học đường Công giáo. Theo luật phụng vụ canh tân, lễ kính người được mừng vào ngày kỷ niệm việc chuyển hài cốt người về Toulouse.

Lễ kính ngày 28-01.

 

Last update: Friday January 04, 2008 03:05 PM -0800 

   Huynh Đoàn Đa Minh Trẻ La Vang
info@daminhtre.org