Tinh Than Ky Luat

WELCOME TO DA MINH TRE

HomeMembersAbout UsCalendarPicturesDMT ForumDominicanHoly SongsOther Links
   
 

SUY NIỆM 20
KỶ LUẬT GÓP PHẦN GIỮ VỮNG ƠN GỌI

Khi thiết lập Ḍng, thánh Đa Minh đă muốn lấy các yếu tố của đời sống đan tu, trong đó có kỷ luật tu tŕ, để bảo đảm cho việc chiêm niệm. Khi đă thành lập Ḍng, ngài cũng tha thiết xin anh em giữ kỷ luật. Trong lời khai của thầy Ventura de Verone có câu : "cha Đa Minh giữ cặn kẻ các kỷ luật và cố gắng lo liệu cho các tu sĩ của ḿnh cũng tuân giữ như vậy".

Trong Tổng Hội đầu tiên của Ḍng 1220, khi thấy Ḍng đă khá vững mạnh và có đủ khả năng tiến bước trên con đường ngài đă vạch ra, ngài xin từ chức; anh em đă không chấp nhận việc từ chức này. Cha Đa Minh vâng theo ư cộng đoàn, nhưng ngài cũng xác định rằng : khi ngài không c̣n đủ sáng suốt để điều hành th́ cộng đoàn có quyền tố cáo. Cha hứa vâng lời Tổng Hội; và trong Tổng Hội cha vẫn là một thành viên bính đẳng với mọi người. Tổng Hội hội là quyền tối cao của Ḍng.

Thật sự Cha Thánh đă để lại một tấm gương sáng về vấn đề tuân giữ kỷ luật chung. Tinh thần đó hiểu rộng cho tất cả phần từ Đa Minh, trong đó, có các thành viên thuộc Huynh đoàn giáo dân Đa Minh, có nghĩa là : theo thánh Đa Minh, kỷ luật góp phần để bảo đảm ơn gọi, bảo đảm tinh thần và sứ vị của Ḍng.

Ơn gọi là do Chúa. Chính Chúa là Đấng nêu sáng kiến cho một cá nhân cũng như một tập thể. Nhưng, như vậy không có nghĩa là con người hoàn toàn thụ động. Ngược lại, để đáp lại tiếng Chúa kêu gọi, con người phải luôn nỗ lực cộng tác với ơn gọi của Chúa. Hơn nữa, "ơn gọi" không phải là một h́nh thức sinh hoạt hội đoàn có tính cách nhất thời, trong một giai đoạn nào mà thôi, nhưng là yếu tố làm nên ư nghĩa tất cả cuộc đời. V́ vậy nỗ lực con người để sống ơn gọi cũng phải bền bỉ, vững chắc. Như thế, để theo đuổi một ơn gọi, nhất thiết cần phải có kỷ luật, kỷ luật với cá nhân, kỷ luật đối với tập thể.

Kỷ luật không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện để hướng tới ơn gọi. V́ thế, người ta không giữ kỷ luật chỉ v́ kỷ luật, nhưng giữ kỷ luật để giữ vững ơn gọi.

Kỷ luật thường được viết ra với loại văn luật pháp có tính cách gẫy gọn, súc tích nên nếu không biết rơ, người ta dễ quên mất mục đích của kỷ luật. Kỷ luật cũng không phải chỉ là những bản văn qui định vơ đoán, nhưng là những cách thức đă được t́m ṭi sao cho thích hợp nhất để thể hiện ơn gọi. Mỗi tập thể có những kỷ luật riêng để hướng tới mục đích riêng. V́ thế, không ai tha thiết với ơn gọi mà lại coi thường kỷ luật và chẳng ai có thể hoàn thành ơn gọi mà không áp dụng kỷ luật trong đời sống của ḿnh. Kỷ luật hướng dẫn tâm hồn và hành động của mỗi thành viên, để từng ngày, qua từng giai đoạn, mỗi thành viên được củng cố vững chắc và thực sự trở nên một thành viên hoàn hảo, lư tưởng.


SUY NIỆM 21
KỶ LUẬT, NẺO ĐƯỜNG T̀M THÁNH Ư CHÚA

Tinh thần kỷ luật là một trong những yếu tố nền tảng cầu tạo nên đời sống riêng biệt của Ḍng. Tinh thần đó khởi phát từ thánh Đa Minh và được truyền lại trong suốt lịch sử của Ḍng, vốn được coi là điều chính Thiên Chúa đă gợi ra và hướng dẫn cuộc sống của Ḍng. Tuân giữ kỷ chính là t́m và sống theo Thánh Ư Chúa. Trong sắc lệnh thành lập Ḍng, Đức Hônôriô III đă nêu rơ điều đó : "Thiên Chúa đă không ngừng làm cho Giáo hội thêm phong phú con cái, Ngài đă muốn Giáo Hội thời nay nên giống Giáo Hội thời sơ khai và muốn truyền bá đức tin, nên đă gợi cho anh em cuộc sống khó nghèo và kỷ luật, cùng tận hiến cho việc truyền giảng lời Chúa, loan báo Danh Đức Kitô, Chúa chúng ta, khắp hoàn cầu".

Thực sự người ta khó mà ư thức và bền bỉ về điều đó, bởi v́ kỷ luật luôn mang những đường lối tương đối do con người lập ra, luôn gắn liền với những con người đang lănh nhận trách nhiệm áp dụng luật. Nhiều khi kỷ luật có vẻ ngược với những hoàn cảnh phức tạp của cuộc sống. Tính chất con người trong kỷ luật thường bao giờ cũng lộ rơ ra hơn tính chất Thiên Chúa. Những người Nagiarét xưa kia cũng chỉ thấy được Chúa Giêsu là con một bác thợ mộc mà thôi, chính v́ vậy mà họ không thể nh́n ra Ngài là vị cứu tinh mà cả dân tộc Israel đang trông đợi. Cũng vậy, khi chúng ta không nhận ra kỷ luật như là những ǵ diễn tả cách cụ thể ư muốn Thiên Chúa, chúng ta rất khó có thể nhận ra sự hướng dẫn của Ngài trong đời sống của ḿnh. "T́m thánh ư Chúa" đó là mẫu số chung của mọi người Kitô hữu, nhưng người ta cũng rất dễ lấy ư ḿnh làm ư Chúa, cho rằng phải thế này mới đúng ư Chúa, thế khác th́ không được.

Thực sự, ư Chúa không nhất thiết phải là cách thế nào hay cách thế khác, mà là cách thức hướng dẫn tùy ư Ngài để đưa đến mục đích. Nhiều khi Ngài lại sử dụng những đường lối lạ lùng, "kỳ cục" để hoàn thành ư định của Ngài. Bởi thế, điều quan trọng hơn cả vẫn phải là lắng nghe, luôn luôn sẵn sàng đón nhận những nẻo đường hướng dẫn của Ngài. Thiên Chúa vẫn thế, Ngài luôn sử dụng những phương thế thông thường, tự nhiên, có khi "kỳ cục" nữa. Chỉ khi có một sự bén nhạy, một ḷng tin tưởng, một tâm hồn chiêm niệm mới nhận ra được Ngài. Ngài vẫn đang ân cần hướng dẫn, chỉ bảo cho ta qua những con người, qua những qui định, kỷ luật có tính con người, qua tập thể, qua cuộc sống. Chúng ta hăy nh́n lên tấm gương của thánh Đa Minh để học tinh thần kỷ luật của Ngài.


SUY NIỆM 22
GIỮ LUẬT LÀ TÔN TRỌNG ANH CHỊ EM

Bất cứ một tập thể nào cũng cần có kỷ luật. Kỷ luật là ư muốn của Chúa, đồng thời cũng là ư định, quyết định chung của cộng đoàn mà ḿnh gia nhập. Tuy thế, kỷ luật đích thực không bao giờ là những kỷ luật vô hồn, vô ngă; nhưng trong kỷ luật, một cách sâu xa, vẫn lung linh nét huyền nhiệm của cuộc sống con người, một cuộc sống của những con người muốn thi hành ư Chúa, muốn đáp ứng lời kêu mời của Ngài. V́ vậy, coi thường kỷ luật cũng là coi thường tập thể, coi thường quyết định chung của anh chị em ḿnh.

Kỷ luật thuộc về cộng đồng, của mọi người trong cộng đồng, dù là người soạn thảo, dù là người áp dụng hoặc người chấp nhận thi hành kỷ luật. Khi soạn thảo kỷ luật, người ta phải dựa trên mục đích của cộng đồng và t́m cách thế tốt nhất để đạt tới mục đích đó. Khi áp dụng kỷ luật người điều hành cũng phải hiểu rằng kỷ luật không phải để trừng phạt mà là để mưu ích cho người thi hành. Khi t́nh nguyện gia nhập một cộng đoàn, người ta tự ư chấp nhận kỷ luật của cộng đồng, khi đó kỷ luật không c̣n là một áp lực bó buộc từ bên ngoài nữa, mà là kỷ luật của ḿnh. Một cách nào đó, như vậy là người ta tự sáng tạo và tự áp dụng kỷ luật cho ḿnh; hoặc nói khác đi khi sống kỷ luật người ta làm cho kỷ luật được sống động, là trả lại cho kỷ luật nét lung linh huyền ảo của cuộc sống con người.

Như đă nói, dù là vị sáng lập và là Bề Trên Tổng Quyền, thánh Đa Minh vẫn tuân phục quyết định của Tổng Hội. Cũng vậy, khi gia nhận Gia đ́nh Đa Minh, người ta phải tuyên thệ trên sách kỷ luật. Điều đó cho thấy kỷ luật có một nội dung sâu xa hơn chỉ là chữ chết, những ḍng chữ vô hồn. Khi đặt kỷ luật lên trên cuộc sống của ḿnh như vậy, người ta hiểu rằng ḿnh coi kỷ luật là ư muốn của Chúa, ư muốn của cộng đồng.

Nếu không nh́n ra kỷ luật của cộng đoàn, th́ hoặc người ta sẽ rơi vào một thứ bái vật, tôn thờ tà thần, tà thần ở đây chính là những qui định độc đoán, áp đặt trên con người, hoàn toàn ngoại tại, hoàn toàn "bất nhân". Lề luật được đặt ra là v́ con người, để nâng đỡ bản tính yếu đuối của con người và nhằm lợi ích chung của cộng đoàn. Tôn trọng kỷ luật là tôn trọng anh chị em ḿnh, tôn trong kỷ luật là biết đặt lợi ích tập thể lên trên sự dễ dăi của bản thân ḿnh, tôn trọng kỷ luật như thế chỉ có thể có được do xác tín rằng kỷ luật là ư muốn của tập thể.


SUY NIỆM 23
GIỮ KỶ LUẬT TRONG TINH THẦN TỰ DO CỦA CON CÁI CHÚA

Tổng hội đầu tiên của Ḍng năm 1220, theo tinh thần của Cha Thánh, đă thêm phần tự ngôn của Hiến pháp những lời sau : "Trong tu viện, bề trên có quyền chuẩn miễn cho anh em mỗi khi ngài thấy thích hợp, chủ yếu là những ǵ xem ra gây cản trở việc học hành, giảng thuyết hay v́ lợi ích các linh hồn; bởi v́ như đă biết, Ḍng chúng ta ngay tư khởi đầu đă được thành lập để chuyên chú việc giảng thuyết và cứu rỗi các linh hồn".

Luật "chuẩn miễn v́ sứ vụ" của thánh Đa Minh thực sự là một sáng kiến độc đáo trong lịch sử đời tu. Luật đó cho thấy Ngài giữ vững mối liên hệ hữu cơ giữa sứ vụ và kỷ luật của Ḍng, ngài muốn giải gỡ cho con cái ngài khỏi những ràng buộc đôi khi không thích hợp; hơn nữa, với luật chuẩn miễn đó, ngài muốn con cái của ḿnh có thể sống kỷ luật trong tinh thần tự do của con cái Thiên Chúa, không phải sống trong sự sợ hăi, nô lệ luật pháp. Để củng cố thêm điều này, ngài xác quyết : "Luật Ḍng, xét như luật, không buộc thành tội".

Trong vấn đề kỷ luật, người ta thường thấy có hai thái cực. Một đàng là những người vụ luật, áp dụng luật một cách máy móc, cứng nhắc không cần biết đến những trường hợp khó khăn, phức tạp của cuộc sống, và cũng chẳng cần biết rằng trong một số trường hợp, việc áp dụng luật cứng nhắc như vậy, chẳng những không mang lại lợi ích ǵ mà c̣n có hại. Đàng khác, là một khuynh hướng rất phổ biến hiện nay, nhất là nơi giới trẻ, khuynh hướng coi thường lề luật, chê bai hết cả, chẳng kể là luật có lợi hay luật có hại. Thực sự, lề luật là sự cụ thể hóa một ư hướng, một tinh thần nào đó, chẳng hạn để giúp người tín hữu biết sám hối tội lỗi, có luật buộc phải xưng tội một năm ít là một lần ...

Lề luật như vậy là điều không thể không có, nhất là đối với một tập thể đông đảo. Tuy vậy, lề luật không thể nào ước lượng được mọi t́nh huống phức tạp của cuộc sống, lề luật chỉ minh xác những trường hợp chung chung, những trường hợp thông thường mà thôi. V́ thế, luật chuẩn miễn của thánh Đa Minh có thể giúp tận dụng những hiệu quả tốt nhất của luật lệ và tránh các thái cực như vừa nói.

Điều đó thực ra, chính là tinh thần của Đức Kitô, Đấng đă không bỏ lề luật nhưng làm trọn lề luật ; Ngài đă không bỏ một dấu phết trong lề luật, nhưng việc giữ luật phải "công chính hơn những luật sĩ và biệt phái", là những người chỉ vụ luật. Chúa muốn chúng ta giữ luật lệ như những người con cái Chúa, hiểu biết lợi ích của lề luật, tự nguyện và vui ḷng tuân giữ, tuân giữ trong sự tự do chứ không do ép buộc, sợ hăi, nô lệ lề luật. Chúa ban luật để giải phóng con người chứ không để ràng buộc hoặc để tạo dịp xét xử con người. Thánh Đa Minh cũng muốn con cái ḿnh sống tinh thần tự do của con cái Chúa đối với lề luật như vậy.


SUY NIỆM 24
TUÂN GIỮ KỶ LUẬT LÀ THỂ HIỆN L̉NG MẾN

Tất cả con đường thiêng liêng của người Kitô hữu, có thể tóm lại : theo Chúa Kitô. Nhưng theo Chúa Kitô là ǵ ?

Chắc chắn người ta không thể nào bước theo những bước chân của Chúa theo nghĩa đen được; theo Chúa Kitô chỉ có thể là sống theo lời chỉ giáo của Ngài, tuân theo đường lối Ngài đề ra. Như thế, có thể nói được là ước muốn theo Chúa, ḷng yêu mến Chúa được thể hiện trong việc tuân giữ đường lối của Ngài, như Chúa đă nói : "Ai yêu mến Ta th́ giữ Lời Ta".

Cũng vậy, là thành viên của Ḍng, là con cái thánh Đa Minh, nếu chúng ta thực sự yêu mến Ḍng, thực sự yêu mến thánh Đa Minh, chúng ta cũng phải thể hiện ḷng yêu mến đó bằng đời sống hợp với Luật Sống của người Đa Minh. Thực sự, tất cả trọng tâm của đời sống kỷ luật chính là ḷng yêu mến và một ḷng yêu mến đích thức phải được diễn tả ra trong tinh thần vâng giữ kỷ luật.

Nếu tất cả Kitô giáo có thể tóm lại trong ḷng mến th́ tất cả sinh hoạt của Ḍng cũng chẳng phải là ǵ khác hơn ḷng yêu mến, tất cả ḷng yêu mến Chúa, yêu mến anh em, yêu mến mọi người. Kỷ luật được soạn thảo ra, có vẻ khô khan, có vẻ bó buộc điều này, điều khác, nhưng tựu trung vẫn chỉ là cách thức diễn tả t́nh yêu đó. Người thành viên Đa Minh cũng vậy, phải sống tất cả, phải chấp nhận tất cả v́ ḷng mến, nếu không th́ trọng tâm căn bản nhất không c̣n, những điều ǵ khác bám vào trọng tâm căn bản là ḷng yêu mến đó, cũng chẳng c̣n ư nghĩa ǵ nữa.

Như đă nói, thánh Đa Minh muốn con cái giữ kỷ luật trong tinh thần tự do. Khi phải áp dụng kỷ luật, thánh Đa Minh cũng luôn biết biểu lộ tấm ḷng thương yêu của một người cha, ngài rất cảm thông với anh em, dễ dàng chuẩn chước trong những trường hợp cần thiết. Cha biết chờ đợi anh em, qua kinh nghiệm cá nhân, tự giải quyết cách sống của ḿnh. Khi cần phải phái anh em đi đâu, kẻ cần tiền th́ người trao tiền, người ngần ngại th́ ngài khích lệ, ai nhút nhát th́ người truyền lệnh ...

Thánh Đa Minh đă tự nguyện tuân giữ kỷ luật trong ḷng mến; ngài cũng muốn con cái sống trong tinh thần đức ái trong đời sống kỷ luật. Đời sống kỷ luật như thế không hề mang tính áp chế, khó chịu; nhưng như một bản nhạc ḥa điệu, mỗi người giữ vững bè của ḿnh, ḥa hợp với lời ca của người khác, làm nên một sự ḥa hợp trong tinh thần chung, một mục đích chung, như trong bản Hiến Pháp của Ḍng đă viết :

"Lề luật truyền chúng ta đồng tâm nhất trí trong Chúa. Bởi lẽ, cùng sống theo một tu luật, một lời khấn, nên chúng ta phải giữ luật tu tŕ một lối như nhau. Làm sao việc đồng tâm nhất trí bên ngoài sẽ khuyến khích và biểu trưng sự đồng tâm phải có bên trong".

 
  Back to Top  

Last update: Friday January 04, 2008 03:21 PM -0800 

   Huynh Đoàn Đa Minh Trẻ La Vang
info@daminhtre.org