Noi Qui DMT

WELCOME TO DA MINH TRE

HomeMembersAbout UsCalendarPicturesDMT ForumDominicanHoly SongsOther Links
 

 

 

VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ TIỂU SỬ THÁNH ĐAMINH

Thân gởi Quư Anh Chị Em Gia Đ́nh Họ Đa phần niên sử và cuộc đời Cha Thánh Tổ Phụ Đa Minh:

 

 
   
Năm Ngày Tháng Diễn Biến
1170  

Chào đời tại Caleruega, miền Bắc Tây ban Nha. Thân phụ là Don Felix Guzman và thân mẫu là chân phước Juana d’Aza. Từ thiếu thời, Đaminh được huấn luyện để trở thành linh mục.

1177   Được song thân gửi đến thụ huấn với người cậu linh mục làm cha sở họ Gumiel d’Izan.
1184    Gia nhập trường triết học và thần học tại nhà thờ chính ṭa giáo phận Palencia.
1194    Gia nhập kinh sĩ hội nhà thờ chính ṭa giáo phận Osma. Thụ phong linh mục, sau đó được bầu làm kinh hội phó.
1199   Được bầu làm kinh hội trưởng nhà thờ chính ṭa Osma.
1203    Được cử vào phái đoàn hoàng gia đi Đan mạch cầu hôn cho thái tử của Hoàng đế Alfonso de Castillo VIII, nước Tây ban Nha.
1204    Khi đi ngang qua miền Nam nước Pháp, phái đoàn gặp nhóm Albigenses đang gieo rắc lạc thuyết. Tiện dịp Đaminh giảng cho chủ quán trọ. Ông này trở lại với giáo hội Công giáo. Với ḷng nhiệt thành và nh́n xa trông rộng, Đaminh có ư định thành lập một Ḍng chuyên việc chiêm niệm và giảng thuyết.
1205    Cuộc cầu hôn bất thành v́ công chúa nước Đan Mạch đột ngột từ trần. Đaminh và giám mục Diego ở lại đó một thời gian để quan sát những hoạt động tông  đồ của hàng giáo sĩ Đan Mạch chống lại nhóm lạc giáo vùng biển Baltic.
1206    Đaminh và Đức giám mục Diego qua Rôma yết kiến Đức Giáo Hoàng  Innocentê III và được Ngài cử đi truyền giáo tại miền Nam nước Pháp. Hai Ngài đă hoạt động tại Montpellier, Servian, Beziers, Carcassone, Verfeuil, Fanjeaux, Montreal. 
  22 tháng 7
22 tháng 11

27 tháng 12

Đaminh làm phép lạ đầu tiên ở Signadou.
Qui tụ các bà qúi phái và lập đan viện đầu tiên tại làng Prouille, gần Fanjeaux. Đó là nền móng đầu tiên của Ḍng.
Đời sống đan viện Prouille bắt đầu.
1208  15 tháng 1 Đức Viện phụ Pierre de Castelnau, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng bị thảm sát. Toà thánh cử binh Thánh giá chinh phạt nhóm lạc giáo Albigenses.
1209 22 tháng 7
01 tháng 9
Tới Sack de Beziers.
Đaminh gặp bá tước Simon de Monfort tại Fanjeaux.
1210   Sống tại Fanjeaux như một cha sở  và một kinh sĩ.
1212 Tháng 2 Đaminh làm tổng đại diện giáo phận Carcassone và được cử đi Pháp với quyền giám mục để giúp bá tước Simon de Monfort.
  Tháng 4  Đến Prouille.
  Tháng 5 Tăng cường thêm cán bộ truyền giáo cho vùng Fanjeaux.
  24 tháng 6 Amaury de Monfort được phong làm hiệp sĩ tại Castelnaudary dưới sự hiện diện của Đaminh.
  Tháng 9  Đến Muret.
1214   Đaminh chủ sự lễ cưới cho hiệp sĩ Amaury de Monfort tại nhà thờ chính ṭa St. Nazaire, Carcassone.
1215 Tháng 4
Tháng 10 
Đi Toulouse.
Đi Rôma.
1216 Tháng 4
18 tháng 7
28 tháng 8
Tháng 9
Rời Rôma
Đức Giáo Hoàng Innocentê III băng hà tại Perugia.
Đi Toulouse.
Đi Rôma yết kiến Đức Giáo Hoàng Honoriô III.
1216 Tháng 4
18 tháng 7
28 tháng 8
Tháng 9
Rời Rôma
Đức Giáo Hoàng Innocentê III băng hà tại Perugia.
Đi Toulouse.
Đi Rôma yết kiến Đức Giáo Hoàng Honoriô III.
  22 tháng 12 Ṭa thánh ban hành sắc lệnh cho phép thành lập Ḍng Thuyết giáo.
  23 tháng 12   Ṭa thánh chính thức chuẩn y việc thành lập Ḍng.
1217 21 tháng 1
07 tháng 2
Tháng 7
Sắc lệnh thừa nhận danh hiệu Ḍng Thuyết giáo.
Sắc lệnh đặt Ḍng dưới quyền điều khiển của một Bề Trên cả.
Đi St.  Romain và Toulouse.
  13 tháng 8 Đi Prouille.
  15 tháng 8 Cử anh em đi truyền giáo các nơi.
  Tháng 10 Lạc giáo Albigenses tái hoạt động.
  Tháng 12 Đi Milan và Bologna.
1218 Tháng 1
25 tháng 6
Tháng 10
Đến Rôma và San Sisto.
Bá tước Simon de Montfort qua đời.
Dẫn theo Reginaldo đi Bologna.
  Tháng 12 Tới Prouille.
  25 tháng 12 Mừng lễ Giáng Sinh tại Segovia, Tây ban Nha.
1219 Tháng 2 Đi Tây ban Nha. Tới các thành phố Madrid, Saragossa, Barcelona, Palencia.
  Tháng 3 Trở lại thăm Prouille và Toulouse.
  Tháng 5 Đi Rocamadour và Orleans.
  Tháng 6 Tới Paris.
  Tháng 7 Đi Milan và Bologna.
  Tháng 11 Đi Florence và Viterbo.
  25 tháng 12 Mừng lễ Giáng Sinh tại Rôma.
1220 Tháng 2 Thành lập nữ đan viện tại San Sisto.
Cử Hyacinth đi truyền giáo tại bắc Âu.
Tới Siena, Florence và  Viterbo.
  Tháng 5 Đi Bologna
  17 tháng 5 Chủ tọa Đại công nghị thứ  I của Ḍng tại Bologna dịp lễ Hiện xuống.
  24 tháng 5 Đi Lombardia, Modena, Reggio, Parma, Piacenza và Lodi.
  11 tháng 6 Đi Milan, Bergamo, Brescia, Verona, Legano, San Severino, Reggio và Padua.
  22 tháng 7 Tới Ronzano và Viterbo.
  15 tháng 8 Trở về Bologna.
  Tháng 11 Tới Imola, Faenza và Forli.
  Tháng 12 Tới Rôma.
1221 Tháng 5 Chủ tọa Đại công nghị của Ḍng lần thứ II tại Bologna. Sau đó đi thăm Viterbo, Bosena, Orvieto, Siena, Florencia và Pisa.
  Tháng 6 Tới Venice.
  Tháng 7 Trở về Bologna và lâm bệnh nặng.
  06 tháng 8 Qua đời tại Bologna, Tây ban Nha.
1223 Tháng 5 Hài cốt Đaminh được rời sang ngôi mộ mới. Lập án phong thánh cho Đaminh tại Rôma, Bologna và Toulouse.
1234 Tháng 7 Đức Giáo Hoàng Gregory IX phong hiển thánh cho Đaminh tại Rieti. Lễ kính ngày 08-08
 
 

 

O LUMEN ECCLESIA
Ôi ánh sáng rạng soi Giáo Hội,
Thày chân lư mở lối soi đường,
Hồng thiêng nhẫn nại tỏa hương,
Ngọc ngà khiết tịnh nêu gương tinh ṛng.
Nước khôn ngoan thác ḍng tuôn chảy
Cha đă ban đầy dẫy nhưng không.
Giảng truyền ơn Chúa chí công
Cho con hiệp với cộng đồng phúc nhân

             
                          Trong cuộc đời 51 năm sống ở trần gian của thánh Đa Minh, thời gian dành riêng cho việc học chiếm suưt soát 20 năm : 7 năm học ở nhà ông cậu, 10 năm học ở đại học Palencia, 3 năm ở Kinh sĩ Hội Osma. Đó là chưa kể trong thời gian ngài mới thu nhận một số anh em, chính ngài cùng với 6 môn sinh tiên khởi của Ḍng đă đến học với giáo sư Alexandre Stavenby tai trường học nhà thờ chính ṭa Toulouse; và trong suốt những năm hăng hái hoạt động, ngài vẫn học hỏi, học hỏi với ... Read more...  

Back to Top

 

Last update: Friday January 04, 2008 01:39 PM -0800 

   Huynh Đoàn Đa Minh Trẻ La Vang
info@daminhtre.org